Այցելություն <<Տատիկ Պապիկ>> հուշահամալիր

Ցերեկային խնամքի և բուժման կենտրոնի երեխաների հերթական այցն Արցախի խորհրդանիշ <<Տատիկ Պապիկ>> հուշարձան։ Նման այցելությունները շատ կարևոր են տարբեր ֆիզիկական և մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների համար՝ նպաստում են հասակակիցների և հասարակության հետ ինտեգրման և միջավայրի փոփոխության ադապտացմանը։ Ինչպես նաև ապահովում են երեխաների բարձր տրամադրությունը։