Կենտրոնում գործող ծառայությունները

բժիշկ -վերականգնողաբանի խորհրդատվություն

ֆիզիկական թերապիա, էրգոթերապիա,

բոբաթ-նեյրոզարգացողական թերապիա

հոգեբանի և լոգոպեդի ծառայություն

ջրաբուժության, սպորտի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և արվեստի դասընթացներ